Te Hā

Mihi ki Tapu Te Ranga

Ko te tangata i hanga i te whare, engari ko te tuarā o te whare i hanga i te tangata.

Photos courtesy of Trina Heke.

I tū tērā hui ā-motu o Te Hā ki Taputeranga. Koia te pātaka iringa kōrero i wawatatia, i hangaia e Bruce Stewart mō te $50! Koia te whare kōrero i tahuna ki te ahi, he whare tuwhera ki te pani me te rawakore.

E koro, hoki wairua mai, kia rangona tō hā e te iwi e mau nei ki te rākau taki kōrero o nāianei.

Tōna tikanga ka tū te hui i tēnei tau ki Taputeranga, ki Te Herenga Waka, ā, kua ora kāinga rua ki Porirua.

– Paora Tibble

Tēnā koa, kohatia ki a Tapu Te Ranga ki kōnei, i te whārangi o Givealittle: https://givealittle.co.nz/cause/rebuild-tapu-te-ranga-marae

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star